Nhựa acrylic resin

Lượt xem: 115

Mô tả sản phẩm:

  • Eterac 7303 là loại nhựa acrylic có nhiều nhóm hydroxyl(-OH) có thể đóng rắn ở nhiệt độ phòng với polyisocyanate. Nhựa này chủ yếu được sử dụng để sản xuất sơn hai thành phần.

Liên hệ

Thông tin sản phẩm:

Nguồn gốc: MalaysiaQuy cách: 180kg/phuy

Sản phẩm liên quan

Thông tin sản phẩm

  • Eterac 7303 là loại nhựa acrylic có nhiều nhóm hydroxyl(-OH) có thể đóng rắn ở nhiệt độ phòng với polyisocyanate. Nhựa này chủ yếu được sử dụng để sản xuất sơn hai thành phần.

Đánh giá chi tiết

Eterac 7303 là loại nhựa acrylic có nhiều nhóm hydroxyl(-OH) có thể đóng rắn ở nhiệt độ phòng với polyisocyanate. Nhựa này chủ yếu được sử dụng để sản xuất sơn hai thành phần.